Описание на организация за техническо обслужване: MOE Одобрение на организация за техническо обслужване: Part 145 certificate Списък на одобрените дейности: capability list